Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οι οποίες έχουν ανακύψει στα πλαίσια ηλεκτρονικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών.

Στην πλατφόρμα ODR4ALL του startADR υποβάλλονται προς επίλυση καταγγελίες καταναλωτών προς εμπόρους, οι οποίες έχουν ανακύψει στα πλαίσια ηλεκτρονικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών.

Οι καταγγελίες αυτές μπορούν να αφορούν σε:

Τι είναι το ODR4ALL

Το ODR4ALL είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και ειδικά της ηλεκτρονικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Υποβάλετε την καταγγελία σας σε 3 απλά βήματα