Κατάλογος επιχειρήσεων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους εμπόρους/επιχειρήσεις για τους οποίους έχει υποβληθεί καταγγελία από καταναλωτή, καθώς και την βαθμολογία τους.

Στην κατάταξη εμφανίζονται πρώτες οι επιχειρήσεις που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία μετά την αξιολόγησή τους. Περισσότερα για τον τρόπο αξιολόγησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Επωνυμία επιχείρησηςΤομέας δραστηριότηταςΒαθμός αξιολόγησης (6/6)