Αξιολόγηση

Αξιολόγηση σημαίνει επιβράβευση

Το ODR4ALL δεν είναι απλά άλλη μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.
Η καινοτομία του έγκειται ιδίως στο σύστημα αξιολόγησης των εμπόρων/επιχειρήσεων που εφαρμόζεται.
Για πρώτη φορά οι έμποροι/επιχειρήσεις που συμμετέχουν εθελοντικά στην ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μέσω της πλατφόρμας ODR4ALL του startADR επιβραβεύονται.

Η επιβράβευση αφορά στους εμπόρους/επιχειρήσεις που επέλεξαν να:

 • Ακούσουν τα παράπονα των πελατών τους.
 • Ενδιαφερθούν να επιλύσουν τα παράπονά τους.
 • Επιλύσουν τη διαφορά με γνώμονα τη διατήρηση του πελάτη αλλά και τη διατήρηση της καλής φήμης της επιχείρησης.

Η επιβράβευση γίνεται με:

 • Συγκέντρωση υψηλής βαθμολογίας στον κατάλογο των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί καταγγελία από καταναλωτή/πελάτη τους.
 • Χορήγηση σήματος πιστοποίησης στην ηλεκτρονική επίλυση διαφορών.

Πλήρης διαφάνεια

 • Το σύστημα αξιολόγησης της πλατφόρμας ODR4ALL του startADR, λειτουργεί με διαφανή τρόπο, έτσι ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να γνωρίζουν τον τρόπο αξιολόγησης των επιχειρήσεων.
 • Η αξιολόγηση βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια – δείκτες και πάνω απ’ όλα στην αξιολόγηση της επιχείρησης από τον ίδιο τον καταναλωτή.
 • Επιλύσουν τη διαφορά με γνώμονα τη διατήρηση του πελάτη αλλά και τη διατήρηση της καλής φήμης της επιχείρησης

Περισσότερα για το σύστημα αξιολόγησης των επιχειρήσεων μπορείτε να δείτε εδώ.

Γιατί αξιολόγηση

 • Γιατί είναι ο καλύτερος να τρόπος να επιβραβευτούν οι έμποροι/επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την επίλυση παραπόνων με τους πελάτες τους.
 • Γιατί στις επιχειρήσεις που σέβονται τους καταναλωτές/πελάτες τους θα πρέπει να δίνεται ένα θεμιτό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό.
 • Γιατί η αξιολόγηση οδηγεί στην αυτορρύθμιση της αγοράς και την εκούσια συμμετοχή και συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών.