Σχετικά

Τι είναι το ODR4ALL

Το ODR4ALL είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και ειδικά της ηλεκτρονικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το startADR με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της πρόσκλησης.

Οι στόχοι του προγράμματος ODR4ALL

Για τους Καταναλωτές

1. Ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους στις ηλεκτρονικές αγορές.

2. Ενημέρωση για την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών και τα οφέλη από την τελευταία.

3. Εκπαίδευση των καταναλωτών και εξοικείωσή τους με την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.

4. Εκπαίδευση των καταναλωτών και εξοικείωσή τους με την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης καταναλωτικών διαφορών του startADR, αλλά και την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην περίπτωση των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών.

Για τους εμπόρους – επιχειρήσεις:

1. Ενημέρωση των εμπόρων – επιχειρήσεων για τις υποχρεώσεις τους προς τους καταναλωτές, όταν πωλούν τα προϊόντα ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Ενημέρωση των εμπόρων – επιχειρήσεων για την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών τους με τους καταναλωτές – πελάτες τους, καθώς και για τα οφέλη που προσφέρει η ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών στην επιχείρησή τους.

3. Εκπαίδευση των εμπόρων – επιχειρήσεων και εξοικείωσή τους με την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.

4. Εκπαίδευση των εμπόρων – επιχειρήσεων και εξοικείωσή τους με την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης καταναλωτικών διαφορών του startADR, αλλά και την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην περίπτωση των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών.

Απώτερος στόχος

  • Η προώθηση και πρακτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σε τούτο θα βοηθήσει και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και η εξασφάλιση στους εμπόρους – επιχειρήσεις ενός πεδίου ορθού ανταγωνισμού.
  • Η εκούσια δέσμευση των εμπόρων – επιχειρήσεων να συμμετέχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών και η εκούσια δέσμευσή τους για ικανοποίηση της καταγγελίας των καταναλωτών.

Απώτερος στόχος

  • Με ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα απευθύνονται ειδικά σε καταναλωτές και εμπόρους – επιχειρήσεις αντίστοιχα.
  • Με τη δημιουργία πρότυπης, διαδικτυακής (web-based) ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, η οποία διαθέτει το δικό της σύστημα αξιολόγησης των εμπόρων – επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά, η ηλεκτρονική επίλυση γίνεται ένα πρακτικό εργαλείο επίλυσης των διαφορών καταναλωτών και εμπόρων – επιχειρήσεων.
  • Με τον σχεδιασμό και εφαρμογή στην πράξη πρωτότυπου συστήματος αξιολόγησης των εμπόρων – επιχειρήσεων, το οποίο αφορά ειδικά στην εκούσια ανταπόκρισή τους στη διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης των καταγγελιών που υποβάλλονται από τους καταναλωτές προς τις επιχειρήσεις τους. Στόχος να αυξηθεί το ποσοστό των εμπόρων – επιχειρήσεων που συμμορφώνονται άμεσα και εκούσια με την πρόταση του startADR, η οποία πρόταση έρχεται να επιλύσει οριστικά τη διαφορά της επιχείρησης με τον καταναλωτή.