Σύστημα αξιολόγησης

Πρότυπο σύστημα αξιολόγησης

Το startADR εφαρμόζει πρότυπο σύστημα αξιολόγησης των εμπόρων/επιχειρήσεων για τους οποίους έχει υποβληθεί καταγγελία στην πλατφόρμα ODR4ALL του startADR.

Για πρώτη φορά ο έμπορος/επιχείρηση επιβραβεύεται για τις καλές πρακτικές του στην ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών από τους ίδιους τους καταναλωτές/πελάτες του.

Για πρώτη φορά δίνεται ουσιαστικό κίνητρο στους εμπόρους/ επιχειρήσεις να γνωρίσουν στην πράξη και να υιοθετήσουν την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών για την επίλυση των παραπόνων και των καταγγελιών που υποβάλλονται από τους πελάτες/καταναλωτές τους.

Οι δείκτες

Η αξιολόγηση των εμπόρων/επιχειρήσεων βασίζεται σε πέντε δείκτες:

1. Ο πρώτος δείκτης προκύπτει από τον αριθμό των καταγγελιών που υποβάλλονται σε μία επιχείρηση σε σχέση με τις καταγγελίες στις οποίες η επιχείρηση αυτή έχει απαντήσει.

2. Ο δεύτερος δείκτης προκύπτει από τον μέσο χρόνο απάντησης-απόκρισης της επιχείρησης σε καταγγελίες καταναλωτή/πελάτη της.

3. Ο τρίτος δείκτης προκύπτει από τον μέσο χρόνο επίλυσης των διαφορών της επιχείρησης σε καταγγελία που υποβλήθηκε από καταναλωτή/πελάτη της.

4. Ο τέταρτος δείκτης προκύπτει από την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης παραπόνων που διαθέτει και εφαρμόζει η επιχείρηση.

5. Ο πέμπτος δείκτης προκύπτει από την αξιολόγηση της επιχείρησης από τον ίδιο τον καταναλωτή/πελάτη της, η οποία αφορά στον τρόπο που χειρίστηκε και επέλυσε τη διαφορά η επιχείρηση. Η αξιολόγηση ζητείται από τον καταναλωτή και καταγράφεται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς.